Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘เงินสำรอง’

triamboy

HE NEVER TAKES RISK.

definition of  “George Soros”.

 

ไม่มีใครที่ไม่จดจำวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  เมื่อ  ปี  2540  ของประเทศไทย  อันนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อการดำเนินกิจกรรมทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ผู้คน  สังคมมีความเครียดสะสม  ร้ายแรงถึงขั้นที่บางคนมีความผิดปกติทางจิต  และหลายคนต้องหาทางออกโดยการปลิดชีิวิตตนเองไม่ทางใดทางหนึ่งเพื่อหนีปัญหา  ทั้งหมดนี้มาจากจุดเริ่มต้นของวิกฤตของสถาบันการเงินไทย  ที่ขาดวินัยทางการเงิน  เนื่องด้วยการละเลยดรรชนีระดับจุลภาค  อาทิ  งบดุล  งบกำไรขาดทุน  ถึงแม้ว่าดรรชนีระดับมหภาค  อาทิ  เงินเฟ้อ  จะอยู่ภายใต้ระดับที่เหมาะสม  ด้วยเหตุนี้นำมาสู่ความเปราะบาง  หรือโอกาสของการล้มลงของอัตราแลกเปลี่ยน  และวิกฤตหนี้ในที่สุด  เนื่องมาจากโอกาสจูงใจให้มีการโจมตีค่าเงินโดยต้นทุนที่น้อย

 

ครั้งนี้ประเทศไทยเองสุดท้ายแล้วกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีค่าเงินบาทถัดจากประเทศเม็กซิโกในปี  1994  หลายคนคงได้เข้าใจสาเหตุ  จากการรับรู้ของสื่อกระแสหลักเบื้องหน้ามามากแล้ว  ข้าพเจ้าจึงขอนำเสนอเบื้องหลังการโจมตีค่าเงินบาท  โดยอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของท่านที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่ง  เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปรุ่นนี้  และรุ่นต่อไป  ดังนี้

 

ก่อนปี  2541  ประเทศไทยมีการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงตัว  รักษา  (แทรกแซง)  ไว้ที่ระดับเป้าหมายที่กำหนด  และรับทราบโดยทั่วไป

 

ประเทศสหรัฐเมริกามีคลินตันเป็นประธานาธิบดี  ซึ่งเชื่อมั่นในที่ปรึกษายิวอเมริกันนามว่าครุกแมน

 

จูเลียน  รอบินสัน   นำเงินเข้ามาประเทศไทย  10  พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  ปรากฎว่าไม่สำเร็จ  เนื่องจากนำเงินมาน้อยไป  น้อยกว่าเงินสำรองระหว่างประเทศของไทย   ที่ระดับ  39  พันล้านเหรียญสหรัฐ    สิ้นปี  2539  (หนี้ต่างประเทศ  110  พันล้านเหรียญสหรัฐ  หนี้ระยะสั้น  41  พันล้านเหรียญสหรัฐ)

 

จากการเข้ามาของจูเลียน  รอบินสัน  ได้ให้บทเรียนแก่ผู้ที่ต้องการโจมตีค่าเงินบาท  คือ  ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบเข้มงวด  เรียกได้ว่าสู้แบบหัวชนฝา  จนกว่าจะชนะ

 

จอร์จ  โซรอสได้เห็น  เรียนรู้วิธีการดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทย  จึงนำเงินเข้ามากว่า  100  พันล้านเหรียญสหรัฐ  สู้ไปสู้มา  ประเทศไทยสู้ไม่ไหว  จนในที่สุด  สิ้นเดือนมิถุนายน  2540  ธนาคารแห่งประเทศไทยเหลือเงินสำรองระหว่างประเทศ  2.839  พันล้านเหรียญ  ส่วนที่หายไปส่วนใหญ่ถูกหอบหิ้วกลับประเทศโดยจอร์จ  โซรอสกว่า  40  พันล้านเหรียญสหรัฐ

 

2  กรกฎาคม  2540  ประเทศไทยประกาศลอยตัวค่าเงินบาท  หรือกล่าวได้ว่ามีการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว  ปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนสะท้อนความเป็นจริงตามความต้องการถือครองเงินบาท  จากครั้งนี้ทำให้เงินบาทอ่อนค่าสูงสุด    ระดับ  54  บาท  ต่อ  1  ดอลลาร์สหรัฐ

 

หลัววิกฤตการณ์เงินบาทล้ม  อเมริกาส่งทูตอีโต้เชื้อชาติญี่ปุ่นแต่เติบโตที่อเมริกาแต่เล็กเข้าพบนายกรัฐมตรีขณะนั้น  คือ  นายชวน  หลีกภัย  เพื่อชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นว่า  สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของประเทศไทยเอง  (That’s your fault.)  ประเทศไทยไม่มีการปิดประตูบ้านที่ดี  โจรมันก็เลยเข้ามาปล้น  อย่าไปอ้างถึงการเข้ามาปล้นของโซรอสเลย  มาหาวิธีีการแก้ดีกว่า

 

สหรัฐอเมริกาส่งนายพลแกลวิน  อดีตผู้บัญชาการสูงสุดของนาโต้  คณบดีคณะกฎหมาย  และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยทัฟในขณะนั้น  (Law and Diplomacy School, Tuff University)  เข้าพบ  พ.อ. (พิเศษ)  ดร.ถนัด  คอมันตร์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ  ระหว่าง  10 ก.พ. 2502 – 17 พ.ย. 2514  เพื่อแจ้งว่าการกระทำของโซรอส  ทำไปโดยลำพังคนเดียว  (Acted independently)  ท่านถนัดจึงสอบถามกลับว่าการที่ท่าน (นายพลแกลวิน)  มาในวันนี้ท่านได้รับการเห็นชอบ  (อนุญาต) จากกระทรวงการต่างประเทศของท่านหรือยัง  ปรากฎว่าได้รับความเห็นชอบแล้ว  เห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำโดยลำพังคนเดียว

 

รัฐมนตรีคลัง  คือ นายธานินทร์  นิมมานเหมินทร์ได้เชิญให้คนของโกลด์แมน  แซคส์มานั่งทำงานหน้าห้องรัฐมนตรี  คนในพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่ง  คือ  คุณบุญชู  โรจนเสถียร  ได้เล่าว่ารัฐมนตรีคลังเมื่อเรียนสำเร็จก็ได้เข้าไปฝึกงานที่โกลด์แมน แซคส์  โดยมีโรเบิร์ต   รูบินส์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับเข้าฝึกงาน  เพื่อเป็นการสำนึกบุญคุณ  จึงรับคนจากโกลด์แมน  แซคส์เข้ามา

 

นายราล์ฟ  บอยส์  หมายเลขสองของสถานเอกอัครราชทูตอเมริกัน  ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นผู้ช่วยเหลือการปล้นครั้งนี้มากที่สุด  หลังจากวิกฤตท่านทูตคนเดิมเตรียมตัวกลับอเมริกา  ท่านถนัดได้ข่าวว่านายราล์ฟ  บอยส์จะมาแทน  จึงส่งคนไปสอบถามที่สถานทูต  เมื่อทางอเมริการู้ว่าเรารู้ทันเขา  เขาจึงส่งราล์ฟไปเป็นประธานคณะกรรมการอินโดนีเซีย  แต่ยังมาประเทศไทยบ่อยๆ

 

เมื่อถามถึงแรงจูงใจที่ทำให้รัฐบาลอเมริกายอมให้มีการปล้นเกิดขึ้นไปทั่วโลกนั้น  สามารถตอบได้เลยว่า  ผลประโยชน์ร่วมกันจากการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผลประโยชน์ที่รัฐบาลอเมริกาได้รับ  คือ  ภาษี  เฉพาะจากการปล้นประเทศไทยประเทศเดียวก็ได้รับภาษีกว่า  15  พันล้านเหรียญ  มากกว่านั้นถ้าเกิดความผิดพลาดจากการปล้น  หรือกล่าวได้ว่าปล้นไม่สำเร็จ  หน่วยงานของรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือทันที  โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางสหรัฐ  จากตัวอย่างของกรณีของกองทุนเก็งกำไร  (เหมือนกับ  Tiger Fund  ของโวรอส)  ชื่อว่า   Long-Term Capital Management hedge fund  ที่ก่อตั้งโดยจอน  แมริเวเธอร์  (John Mariwether)  ซึ่งเป็นดาวรุ่งของวงการการเงินวอลสตรีท  และมีทีมงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลถึง 2  คน  คือ  Myron  Scholes  และ  Robert Merton  ซึ่งได้รับแรงจูงใจจากความสำเร็จของโซรอส  จึงทำการออกโจมตีท่าเงิน  ปรากฎว่าแพ้  ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนโซรอส  ทำให้กรีนสแปน  ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐได้กระโดดออกมาช่วยทันที  โดยให้ธนาคาร  สถาบันการเงินต่างๆ  เข้าช่วย  ด้วยเหตุผลที่ว่า  ถ้าไม่ช่วยจะนำมาซึ่งวิกฤตทางการเงินในอเมริกา

 

มากกว่านั้นเมื่อประเทศทางเอเชียตะวันออกรวมตัวกันแก้ปัญหาร่วมกัน  โดยเสนอจัดตั้ง  Asia Monetary Fund  ขึ้นมา  รวมถึงการออก  Asia Bond  แต่แล้วความพยายามก็ถูกคัดคานอย่างหนักจากอเมริกา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยิวสองคน  คือ  นายรูบินส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอเมริกาในขณะนั้น  และนายลอเรนซ์  ซัมเมอร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้น  เนื่องมาจากสาเหตุหลักคือ  การสูญเสียการควบคุมระบบการเงินโลก  ผ่านกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  ธนาคารโลก  องค์การค้าโลกที่เบื้องหลังแล้วอยู่ภายใต้การควบคุมของอเมริกานั่นเอง

 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  การปล้นครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งลำพังแต่เพียงผู้เดียว  แต่เกิดขึ้นเป็นขบวนการที่เตรียมพร้อมอย่างดี  ผ่านกระบวนการต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจที่กำหนดขึ้นมาโดยสหรัฐเอง  รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆของรัฐ  และองค์กรระหว่างประเทศที่สามารถควบคุมและจัดการได้  ถึงแม้นว่าการมีอยู่ของกระบวนการ  และเครื่องมือไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการปล้นนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการ์ครั้งนี้ได้สอนให้คนไทยได้เรียนรู้การปล้นอย่างถูกกฎหมายที่เรายอมรับระบบ  เงื่อนไข  รวมทั้งปฏิบัติตามจากต่างประเทศ  เพื่อที่จะได้ป้องกันการปล้นซ้ำอีกครั้งในวันหน้า

 

รั้งหนึ่งเราถูกปล้น

ครั้งหนึ่งเราต้องเริ่มต้นใหม่

ต้องไม่มีอีกครั้ง  “เราถูกปล้น”

 

Read Full Post »