Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘การเมืองใหม่’

recommendare

บันทึกประเด็นน่าสนใจ

จากการบรรยายเรื่อง  “การเมืองกับกฎหมายใหม่”

งานสัมมนาใหญ่ประจำปีครั้งที่ 1 ของสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย

ณ  โรงแรมสยามซิตี พญาไท   วันที่  16  ธันวาคม  2551

บรรยาย  โดย

นายประพันธ์ ทรัพย์แสง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

นายวิชา มหาคุณ    อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กล่าวดังนี้

 

นายประพันธ์ ทรัพย์แสง

ถ้าพูดถึงนักการเมืองทั่วโลก ถูกมองเหมือนกันว่าคดโกง ไม่ซื่อสัตย์ คบไม่ได้ แทนที่จะมองว่านักการเมืองเป็นผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ ดังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในคดียุบพรรคตอนหนึ่งว่า เมื่อนักการเมืองเข้าสู่อำนาจแล้วกลับใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง จึงเกิดความขัดแย้งทางเมืองŽ มีสีเหลืองสีแดง
นักการเมืองซื้อเสียงขายตัว มีนายทุนของพรรคอยู่เบื้องหลังไม่ได้มาจากความศรัทธาของประชาชน เมื่อเข้าสู่อำนาจบริหารแล้วก็ใช้อำนาจออกกฎหมายเพื่อพรรค การเข้าสู่อำนาจของเราดูแปลกๆ กฎหมายกำหนดให้ ส.ส.ใช้เงินหาเสียงได้เพียง 1.5 ล้านบาท ผมไม่เชื่อ แต่กฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นไม่สมเหตุสมผล อีกทั้งกฎหมายบางฉบับต้องการกำหนดให้นักการเมืองไม่ต้องสังกัดพรรคการเมือง ซึ่งสวนทางกับทั่วโลกเพราะพรรคการเมืองเป็นสิ่งสำคัญ แต่ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิดและร่วมตัดสินใจ ตรวจสอบการใช้อำนาจทางการเมืองได้ ต้องกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ผู้บริหารได้อำนาจรัฐ ต้องไม่ใช้ตามอำเภอใจ ต้องคำนึงถึงฝ่ายเสียงข้างน้อย มีหลักประกันการใช้อำนาจ ส่วนศาลเองก็ลำบาก ตัดสินคดีช้าก็ไม่ได้ ตัดสินเร็วก็โดนด่า ตัดสินไม่เหมือนกันก็โดนครหา ตัดสินเหมือนกันก็ถูกตั้งข้อสังเกต

——————————————————————————————————————————-

 

นายวิชา มหาคุณ

ในประเด็นการกำหนดว่านายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา แต่ถ้านายกฯไม่รับผิดชอบต่อรัฐสภาเราจะทำอย่างไร บางคนขอนายกฯพระราชทาน ขอรัฐบาลพระราชทาน ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษร เราแก้ปัญหาการเมืองแบบนี้ได้ตั้งนานแล้ว โดยระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ประชาชนต้องมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของอำนาจ แต่พอประชาชนจะใช้อำนาจตรวจสอบก็บอกว่าอย่าเสือก ดังนั้นต้องพูดให้ชัดเจนว่าจะทำอย่างไรกับระบอบประชาธิปไตยที่มีตัวแทนของประชาชนให้สมดุลกับประชาชน ตอนนี้บ้านเมืองสงบน่าจะพูดคุยกัน นักกฎหมายมหาชนควรจับเข่าคุยกันว่าการเลือกตั้งควรเป็นอย่างไร ยึดระบบได้คะแนนเสียงมากได้เป็น ส.ส. หรือจะยึดคนที่ทำประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ได้เป็นตัวแทน และระบบรัฐสภาว่าควรจะมี 2 สภา

——————————————————————————————————————————-

Read Full Post »